Rail Support, s.r.o.

About us

The company Rail Support, s.r.o. (the “RALSP”) was established to provide comprehensive technological and legislative support to railway undertakings and railway service users.

RALSP is engaged in consultancy regarding the operation of railway vehicles, arranging maintenance activities for railway vehicles, including complete care for their life cycle, trading in spare parts for railway vehicles and the search for logistics solutions for the transport of goods by rail.

6 reasons why to do with us

Key products and solutions without ballast

Flexibility with emphasis on service/product security

Transparent cycle from design to finished state

Accurate, concise and effective communication

Cost savings ensured through the synergy of solutions

satisfied
customer

„Please enter a problem you are unable to solve or outline the target product; we will define the interface and process, ensure progress in the solution and deliver the product or service in the final version“

Our references

So spoločnosťou Rail Support, s.r.o. spolupracujeme od roku 2020. Poskytuje nám služby v oblasti týkajúcej sa zabezpečenia údržby rušňa SIEMENS. Vysoko oceňujeme profesionálnu spoluprácu, ochotu a odbornosť majiteľa spoločnosti. Všetky odborné služby a poradenstvo prevyšujú bežný štandard. Na naše otázky a požiadavky reaguje promptne a bez zbytočného odkladu. Za bezproblémovú spoluprácu ďakujeme.
Naša spoločnosť Retrack Slovakia s.r.o. využíva služby spoločnosti Rail Support najmä pri údržbe a s tým spojenej legislatíve a povinnostiami voči rôznym inštitúciám na Slovensku. Taktiež využívame pri riešení legislatívnych požiadaviek DU voči nám ako držiteľom bezpečnostného osvedčenia. V oboch oblastiach je spolupraca výborna a spoločnost Rail Support si plní naše požiadavky na 100 percent.
Za mňa som spokojný so spoluprácou s Vami / resp. s firmou, vysoko hodnotím príjemné vystupovanie, korektný prístup a rýchle jednanie. U nás to bola hlavne podpora na Dopravnom úrade, kde ste vedeli rýchlo získať a poskytnúť podstatné informácie.