Rail Support, s.r.o.

O nás

Spoločnosť Rail Support, s.r.o. („RALSP“) bola založená za účelom poskytovania komplexnej technologickej a legislatívnej podpory železničným dopravcov a užívateľom železničných služieb.

RALSP sa zaoberá poradenstvom pri prevádzke železničných vozidiel, sprostredkovávaním činností údržby železničných vozidiel vrátane komplexnej starostlivosti o ich životný cyklus, obchodovaním s náhradnými dielmi pre železničné vozidlá a hľadaním logistických riešení pri preprave tovarov prostredníctvom železničnej dopravy.

6 dôvodov prečo s nami spolupracovať

Kľúčové produkty a riešenia bez balastu

Flexibilita s dôrazom na bezpečnosť služby/produktu

Prehľadný cyklus od návrhu po finálny stav

Presná, stručná a efektívna komunikácia

Šetrenie nákladov zabezpečené synergiou riešení

Spokojný
zákazník

Zadajte problém s ktorým si neviete rady alebo načrtnite cieľový produkt, definujeme rozhranie a postup, zabezpečíme progres v riešení a odovzdáme produkt alebo službu vo finálnom prevedení.

Naše referencie

So spoločnosťou Rail Support, s.r.o. spolupracujeme od roku 2020. Poskytuje nám služby v oblasti týkajúcej sa zabezpečenia údržby rušňa SIEMENS. Vysoko oceňujeme profesionálnu spoluprácu, ochotu a odbornosť majiteľa spoločnosti. Všetky odborné služby a poradenstvo prevyšujú bežný štandard. Na naše otázky a požiadavky reaguje promptne a bez zbytočného odkladu. Za bezproblémovú spoluprácu ďakujeme.
Naša spoločnosť Retrack Slovakia s.r.o. využíva služby spoločnosti Rail Support najmä pri údržbe a s tým spojenej legislatíve a povinnostiami voči rôznym inštitúciám na Slovensku. Taktiež využívame pri riešení legislatívnych požiadaviek DU voči nám ako držiteľom bezpečnostného osvedčenia. V oboch oblastiach je spolupraca výborna a spoločnost Rail Support si plní naše požiadavky na 100 percent.
Za mňa som spokojný so spoluprácou s Vami / resp. s firmou, vysoko hodnotím príjemné vystupovanie, korektný prístup a rýchle jednanie. U nás to bola hlavne podpora na Dopravnom úrade, kde ste vedeli rýchlo získať a poskytnúť podstatné informácie.