Kontakt

Kontakt

Administratívne sídlo:

Rail Support, s.r.o.
BC KERAMETAL
Jašíkova 2
821 03 Bratislava

Daňové sídlo:

Rail Support, s.r.o.
Šalviová 40
821 01 Bratislava
IČO: 51 136 813
IČ DPH: SK 2120609579

  +421 907 236 747
  brzac@railsupport.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK89 0900 0000 0051 3688 2885
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.