O nás

Rail Support, s.r.o.

O nás

Spoločnosť Rail Support, s.r.o. („RALSP“) bola založená za účelom poskytovania komplexnej technologickej a legislatívnej podpory železničným dopravcov a užívateľom železničných služieb. RALSP sa zaoberá poradenstvom pri prevádzke železničných vozidiel, sprostredkovávaním činností údržby železničných vozidiel vrátane komplexnej starostlivosti o ich životný cyklus, obchodovaním s náhradnými dielmi pre železničné vozidlá a hľadaním logistických riešení pri preprave tovarov prostredníctvom železničnej dopravy.

RALSP je od 10/2020 aj vnútroštátnym nákladným železničným dopravcom vrátane prepravy nebezpečného tovaru RID a je členom združenia AVV. Ďalšou činnosťou RALSP je poskytovanie vlečkových služieb, t. j. prevádzkovanie železničnej dopravy na vlečkách a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry. Poskytovanie technologickej a komerčnej podpory pre východzie alebo končiace vlaky vo vlečkách a manipulácia s vozňovými zásielkami vo vlečkách.

Na trhu v železničnej prevádzke a logistike poskytuje RALSP synergické spojenia činností s cieľom dosiahnutia konkrétnych kľúčových produktov pri dodržaní stanovených kritérií.

Dokumenty


Zadajte problém s ktorým si neviete rady alebo načrtnite cieľový produkt, definujeme rozhranie a postup, zabezpečíme progres v riešení a odovzdáme produkt alebo službu vo finálnom prevedení.