Služby

Rail Support, s.r.o.

Služby

  • poskytovanie technologickej a legislatívnej podpory železničným dopravcov
  • poradenstvo v oblasti legislatívy, prevádzky a údržby železničných vozidiel
  • vnútroštátna nákladná železničná doprava vrátane RID
  • zasielateľstvo
  • obchodovanie s náhradnými dielmi pre železničné vozidlá
  • vlečkové služby

Zadajte problém s ktorým si neviete rady alebo načrtnite cieľový produkt, definujeme rozhranie a postup, zabezpečíme progres v riešení a odovzdáme produkt alebo službu vo finálnom prevedení.